Met behulp van scheidingsbemiddeling duurzame afspraken maken

Uit elkaar gaan brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Dit zorgt voor veel vragen, twijfels en vaak sterke emoties. Kiezen voor scheidingsbemiddeling is kiezen om samen beslissingen te nemen voor de toekomst, via eigen onderhandelingen en eigen oplossingen binnen een veilige omgeving. Jullie oplossingen leiden naar een onderling akkoord dat past bij jullie eigen unieke situatie.
Wat is scheidingsbemiddeling?
Als scheidingsbemiddelaar zit ik samen met jullie rond de tafel om te komen tot duurzame afspraken voor jullie toekomst. Ik zorg hierbij dat jullie op een gelijkwaardige manier kunnen praten met elkaar, en verschaf jullie de nodige informatie om beslissingen te kunnen nemen. Ik heb hierbij heel veel aandacht voor jullie beleving en emoties. Zo komen jullie zélf tot een oplossing die voor jullie beiden realiseerbaar en aanvaardbaar is.

De afspraken die jullie maken schrijf ik als bemiddelaar neer in een bemiddelingsakkoord. Dit akkoord kan de familierechter juridisch bekrachtigen. Op deze manier heeft jullie akkoord dezelfde kracht als een vonnis (vb. akkoord Echtscheiding Onderlinge Toestemming of een Ouderschapsplan).

Bemiddeling is een wettelijk erkende methode om conflicten op te lossen. Als bemiddelaar ben ik gebonden door de deontologische code voor erkend bemiddelaars die onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid verzekert.
Wat doet een familiaal bemiddelaar?
De nodige informatie in begrijpbare taal verschaffen.
Ervoor zorgen dat jullie naar elkaar luisteren.
Jullie helpen om elkaar te begrijpen.
Bespreken van emoties en beleving.
Jullie meningsverschillen op tafel leggen.
Ruimte bieden voor het verwoorden van jullie bezorgdheden over de toekomst.
Het evenwicht bewaken zodat jullie beiden evenveel invloed hebben.
Inleven in jullie situatie zonder te oordelen.
Helpen in kaart brengen wat jullie beiden belangrijk vinden.
Ondersteuning bieden om in dialoog te gaan met elkaar en efficiënt te communiceren.
Indien nodig juridische, fiscale of andere expertise inroepen.
De essentie van jullie afspraken vat ik graag samen en verwoord ik to the point zodat jullie een helder en duurzaam houvast hebben in de toekomst.
Hoe ga ik te werk?
2 tot 6 bemiddelingsgesprekken
Elke situatie is uniek, maar uit ervaring weet ik dat 2 tot 6 gesprekken volstaan om samen tot een gepaste oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is.
Tijdens onze eerste ontmoeting luister ik naar jullie verhaal en leggen we de basis voor de komende sessies.
Verkennend gesprek
Indien nodig roepen we juridische, fiscale of andere expertise in.
Eventuele extra's
1
2
3
Nadat we samen tot een akkoord komen, verwoord en noteer ik alle gemaakte afspraken. Zo is er altijd een officieel document waarop jullie kunnen terugvallen.
Bemiddelingsakkoord
4

Contacteer Annemie

Meer weten over
mijn tarieven?

Op zoek naar een scheidingsbemiddelaar? Neem contact op met Annemie en kom samen tot een geschikte oplossing voor alle partijen.
Fijn dat je er bent!
We gebruiken cookies om de beste site-ervaring te bieden.
Accepteer alle
Cookie-instellingen
Fijn dat je er bent!
Cookie-instellingen
Cookies die nodig zijn voor de goede werking van de site zijn altijd ingeschakeld.
Essentiële cookies
Altijd aan. Deze cookies zijn essentieel zodat je de website en de functies ervan kan gebruiken. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden ingesteld naar aanleiding van je verzoeken, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.